📘 OKR معادل Objective & Key Results یا اهداف و نتایج کلیدی است.

📘 اهداف (Os): شامل اهداف در سطح سازمان با نتایج ملموس و شفاف است. تحقق توام با موفقیت اهداف باید به همراه خلق / ایجاد ارزش شفاف برای سازمان باشد.

📘 نتایج کلیدی (KRs): نتایج کلیدی چگونگی دستیابی به اهداف را تبیین می‌کند. نتایج کلیدی شامل ورودی‌ها یا اقلام تحویلی برای دستیابی به بروندادها (اهداف) هستند.

۵ نکته در مورد OKR

✒️ الهام‌بخشی، همراستایی و توانمندسازی: تمرکز بر الهام بخشی برای توانمندی و همراستایی

✒️ قاعده حدود ۳: حداکثر ۳ تا ۵ زمینه تمرکز برای هر تیم و هر نفر (دشواری مدیریت بیش از آن)

✒️ شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIها) نوع خاصی از KRها: KPIها باید نتایج کلیدی فردی یا تیمی باشند.

✒️ رها کردن کسب و کار معمول: خلق نتایج تحول آفرین به کمک OKRها

✒️ بالا به پایین و پایین به بالا: از همکاران خود بخواهید KRهای خود را برای حمایت از اهداف تعریف کنند و اهداف را در سطح سازمان و واحدها تعریف کنند.

ساختار ساده OKR

چرخه فصلی OKR

۱) تنظیم OKRهای هم‌راستا در سطح سازمان

📍 گام نخست تعیین اهداف در سطح سازمان و تعیین ۳ تا ۵ هدف سالانه است. اهداف باید با اهداف استراتژیک هم‌راستا باشند.

📍 چگونه: در قالب کارگاه‌های برنامه‌ریزی برای تعیین اهداف.

📍 چه‌کسی: مدیران ارشد

📍 نکات برنامه‌ریزی: شناسایی اهداف دارای اولویت بالای سازمان (شامل آنچه باید در نیمه اول یا دوم سال تحویل شود). این موارد نباید بیش از ۳ تا ۵ مورد باشند.

📍 پرسش‌هایی برای شناسایی اهداف:

👈 می‌خواهیم به چه چیزی دست پیدا کنیم؟

👈 چه چیزی باید محقق شود؟

👈 آیا خواننده اهداف نسبت به انتخاب‌های پیش ‌روی مطلع خواهد شد؟

۲) تعیین KRs سازمان (اهداف واحدها)

📍 گام دوم تعیین نتایج در سطح سازمان است. این نتایج در عین حال اهداف واحدهای سازمانی هم هستند.

📍 نکته مهم: پیشنهاد می‌شود برای سهولت بیشتر نتایج کلیدی سطح سازمان، معادل اهداف واحدهای سازمانی هستند.

📍 چه‌کسی: مدیران / معاونان

📍 چگونه: مدیران / معاونان براساس اهداف سازمانی، KRs را پیشنهاد می‌کنند. موارد پیشنهادی توسط مدیران ارشد برای هم‌رااستایی غربال می‌شوند.

📍 نکات برنامه‌ریزی: نتایج کلیدی در سطح سازمان، اهداف واحدهای سازمانی هستند. نتایج کلیدی سالانه تنظیم می‌شوند و در عین حال دارای اقلام تحویلی یا هدف‌گذاری‌های فصلی هستند. موارد مورد انتظار را شناسایی کنید، سایر موارد تعهدات هستند.

📍 توصیه‌هایی برای تعریف نتایج کلیدی

👈 نتایج کلیدی درون‌دادهایی برای تحقق خروجی‌ها هستند، به عبارت دیگر KRs چگونگی تحقق اهداف را تبیین می‌کنند.

👈 یک نتیجه کلیدی خوب تعریف شده، یک قلم تحویلی یا نتیجه را مشخص می‌کند و نه یک فعالیت را.

👈 KRs معمولا جملاتی شامل فعل بوده، در عین‌حال در مورد آنچه تحویل خواهد شد و شواهد تکمیل آن توضیح می‌دهند.

۳) تعریف KRهای هم‌راستای فردی (IKRs)

📍 در گام آخر از هریک از افراد خواسته می‌شود،‌نتایج کلیدی را همراستا با اهداف واحدهای سازمانی (KRs در سطح سازمان) تعریف کنند.

📍 چه‌کسی: کارکنان

📍 چگونه: کاربرگی در اختیار هریک از کارکنان قرار می‌گیرد که ۳ نتیجه کلیدی را به آن اضافه کنند.

📍 نکات برنامه‌ریزی: KRs سالانه تعریف می‌شوند و در عین حال دارای هدف‌گذاری یا اقلام تحویلی فصلی هستند. موارد مورد انتظار را تعیین کنید، سایر موارد تعهدات هستند.

📍 توصیه‌هایی برای تعریف نتایج کلیدی

👈 اعضای تیم باید نتایج کلیدی خود را هم‌راستا با اهداف واحد سازمانی تعریف کنند.

👈 هر KR باید به صورت سالانه با اهداف یا اقلام تحویلی فصلی تعریف شود. به‌عبارت دیگر، نتایج کلیدی افراد دارای تمرکز و هدف‌کذاری فصلی باشند.

👈 KRs معمولا جملاتی شامل فعل بوده، در عین‌حال در مورد آنچه تحویل خواهد شد و شواهد تکمیل آن توضیح می‌دهند.

نمونه دسته‌های OKR

دانلود فایل PDF با کیفیت مناسب‌تر

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *