I


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

نقشه اثر

Impact Mapping

یک تکنیک برنامه ریزی استراتژیک که به عنوان یک نقشه راه برای سازمان در حین ساخت محصولات جدید عمل می کند

A strategic planning technique that acts as a roadmap to the organization while building new products

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PMBOK

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A