S


بررسی واژگان در واژگان مدیریت

تجزیه و تحلیل زمانی

Schedule Analysis

به تعریفalso schedule network analysis مراجعه شود

See also schedule network analysis

دسته: مدیریت پروژه

Ref.: PS-PS

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A